Sistemi za merenje potrošnje električne energije omogućavaju korisniku proveru – uvid u informacije o potrošnji. U ovim informacijama su sadržani podaci o uključenju sistema, trenutnoj potrošnji/ proizvodnji električne energije, kao i uvid u mesečne i godišnje izveštaje. Uređaji mogu raditi samostalno, ili u grupi.

Uvozne cene i obučeni radnici za montažu i puštanje automatskih sistema za merenje potrošnje elektiične energije u rad, omogućavaju Tesla sistemima da investitorima nude kvalitetnu uslugu po prihvatljivim cenam

Prikazan jedan rezultat