WiFi uređaj za merenje potrošnje električne energije

Sadržani podaci o uključenju sistema
Sadržani podaci o trenutnoj potrošnji/ proizvodnji električne energije
Sadržani podaci o uvidu u mesečne i godišnje izveštaje

Opis

Novi Cerrtusov merač električne energije omogućava korisniku proveru – uvid u informacije o potrošnji. U ovim informacijama su sadržani podaci o uključenju sistema, trenutnoj potrošnji/ proizvodnji električne energije, kao i uvid u mesečne i godišnje izveštaje. Uređaji mogu raditi samostalno, ili u grupi. Sistem obezbeđuje korisniku mogućnost pristupa pregledu putem aplikacije na mobilnom telefonu, koja obezbeđuje kontrolu sa udaljenosti u realnom vremenu.