boka-sistem-za-uzbunjivanje-2

Studija akustičnosti sistema javnog uzbunjivanja za Boku

Tri bokeljske opštine Tivat, Kotor i Herceg Novi otpočinju angažovanje na izradi jedinstvene Studije akustičnosti sistema javnog uzbunjivanja za teritoriju Boke Kotorske u saradnji sa preduzećem “Tesla sistemi” doo.

Tesla sistemi su, u utorak 05.03.2024, u Opštini Tivat, održali prezentaciju početnih aktivnosti na izradi Studije, u prisustvu predstavnika nadležnih organa lokalnih uprava iz tri pomenute opštine. Prisutni su bili i predstavnici Direktorata za zaštitu i spašavanje, Ministarstva unutrašnjih poslova.